PROJECT ZERO
Een eerste open-innovatiesamenwerking gericht op maritieme verduurzaming

Een eerste unieke open-innovatiesamenwerking, gericht op verduurzaming, met 17 partners.

Het initiatief “Refit Alliantie” werkt langdurig samen. Techniek, human capital, innovatieve financiering en regelgeving komen bij elkaar.

=> een learning community, opleiding & onderwijs

=> standaardisatie

=> Demonstrator & field- & livinglabs

Deelnemers kunnen naar de projectpagia voor meer details:

Doorpakken…
Regiodeal 2024-2028

Onder het motto “De Binnenvaart, het verduurzamen waard” pakken we door om met toegepaste innovatie het goederen- en personenvervoer te verduurzamen. Waarbij de binnenvaart ketenpartners zich toekomstbestendiger kunnen organiseren (varen, realiseren en onderhouden) t.b.v. werkgelegenheid en welvaart.