Wij richten ons op verduurzaming van de binnenvaart 

Dit is een groeiende groep uit bedrijven, overheids- en onderwijs / kennisinstellingen met een gemeenschappelijk belang.
Wij organsieren ons rond de vier ankerpunten van de Refit alliantie en wisselen via thema-sessies kennis of formuleren nieuwe initiatieven om de verduurzaming te versnellen.

  • de eerste resultaten van de werksessie in juni 2023;
  • het eerste groot projectvoorstel met use-cases is gemaakt.

Met verschillende stakeholders is gekeken welke innovatieve initiatieven voortgang behoeven. Ook is een tweetal inspirerende use-cases uitgewerkt om de alliantie op gang te brengen.

Mooi die resultaten en nu? => de aanbevelingen uit de werksessie zijn meegenomen in het eerste projectvoorstel voor zover als mogelijk. Hiervoor wordt een subsidieaanvraag gedaa.