verbinden

Netwerken in “Community of Practices”

De Duurzaamheidsfabriek, field- en living labs;

Projecten en initiatieven (NL en EU)

versnellen

Versnellen d.m.v. open-ecosysteeminnovatie

Samenwerken, standaardisatie / modularisatie

Vraaggestuurde projectontwikkeling

valoriseren

Transparante businessmodellen

Kennis-& talentontwikkeling VO-MBO-HBO-WO

Inspirerende Pilot- & proefprojecten

Noodzaak!

Verduurzamen noodzaak

De maritieme energietransitie heeft grote consequenties voor de maritieme sector en de binnenvaart in het bijzonder.

In Nederland moeten we ons regionaal, provinciaal en landelijk organiseren op de transformatie van een fossiele economie naar een duurzame toekomst met werkgelegenheid en welvaart!

De binnenvaart is een essentiele schakel in:

de bereikbaarheid van havens (Rotterdam) als onderdeel van het logistieke segment;

de werkgelegenheid voor schippers, verladers maar ook voor werven en toeleveranciers;

het realiseren voor grondstofstromen voor o.a. wonen en infrastructuur;

De werkgelegenheid van ruim 4000 bedrijven zal duurzaam moeten worden voortgezet.

In een uniek samenwerkingsverband, de “Refit Alliantie Verduurzaming Binnenvaart” bundelen we hiertoe de krachten op basis van open-innovatie.

Vier ankerpunten

Wij werken samen om huidige en toekomstig talenten te inspireren voor de verduurzamingsopgaaf.
Bouwen, onderhouden en varen, met toekomst in een duurzame maritieme sector.
No-nonsense kennis uitwisselen, valideren, leren en doen om tijd- en kostenbesparend samen te werken.
De gelegenheid om een complexe opgaaf met elkaar om te zetten in een unieke kans.

Techniek

Innovatie en standaardisatie

Systeemintegratie 
slimme uitvoerbare
REFIT concepten


human capital

Vraaggestuurd

opleiden en ontwikkelen

inspireren in de praktijk


financiering

Innovatieve financiering

grootschalige transitie 

Circulaire startwinst


wet- & regelgeving

Voldoen aan eisen 

Goal based innovatie

Opschalen en escaleren


Voor alle actieve binnenvaartbetrokkenen. . . 

een verfrissende aanpak

Een community of practice (COP)

Een community of practice biedt een waardevolle omgeving voor professionals om kennis te delen, samen te werken, zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan innovatie en verbetering binnen hun vakgebied.

Netwerken en samenwerking:

Door deel te nemen aan een community of practice kunnen professionals hun netwerk uitbreiden en waardevolle professionele relaties opbouwen. Dit netwerk biedt mogelijkheden voor samenwerking, het delen van resources en het oplossen van uitdagingen die individueel moeilijker te overwinnen zouden zijn.

Professionele ontwikkeling:

Een community of practice biedt een omgeving waarin professionals hun vaardigheden en kennis kunnen blijven ontwikkelen. Door deel te nemen aan discussies, het bijwonen van workshops of het uitwisselen van best practices, kunnen leden hun expertise vergroten en zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied.

Innovatie en verbetering:

Communities of practice fungeren als katalysator voor innovatie en verbetering binnen een vakgebied. Door het samenbrengen van diverse perspectieven en het uitwisselen van ideeën kunnen leden nieuwe benaderingen ontdekken, problemen oplossen en gezamenlijk werken aan het verbeteren van hun vakgebied.

Proefprojecten en waardecreatie

De Refit Alliantie pakt door en voert voortvarend innovatieve projecten uit. Deze projecten moeten bijdragen aan de versnelling van de verduurzaming en echt vraaggestuurd zijn.

Waar mogelijk en passend zetten we in dit stadium van de alliantieontwikkeling in met beschikbare subsidie.


Inspiratie uit verduurzaming, onze toekomst

Met innovatieve bijdragen aan projecten en initiatieven werken en leren we samen met talent, koplopers en unieke demonstrators en fieldlabs

De Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht

Recente activiteiten