Hele fijne feestdagen en een voortvarend 2024

Beste Refit Alliantie betrokkene,

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Refit Alliantie Verduurzaming Binnenvaart.
Tijdens de try-outs op de Duurzaamheidsfabriek, is in de Drechtsteden de slimme “ kiel” gelegd met het definiëren van de Bouwblokken Techniek, Human Capital, Financiering en Regelgeving. Op basis van deze bijeenkomst is ook de eerste subsidieaanvraag opgesteld en in Q4 2023 ingediend. We verwachten de uitslag januari 2024. Met dit projectvoorstel kunnen we op inspirerende wijze doorpakken met de ontwikkeling van het open-innovatie netwerk.
Alle dank aan de medewerking van alle”triple-helix”vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de aangesloten onderwijsinstellingen !

De succesvolle start tijdens  Europoort 2023 met zo’n 70 belangstellenden geeft de duurzame energie om met elkaar op volle kracht de plannen voor 2024 te realiseren. De planning wordt getoond op de  website. Verder willen we het komende kwartaal:

  • de eerste Community Of Practice voor schippers en elektrificatiemogelijkheden organiseren. Hierbij richten we ons op een kansrijke verduurzamingsoplossing voor een groep kleine binnenvaartschepen in hun vaarprofiel voor elektrificatie, recent is hiervoor een nieuwe  subsidiemogelijkheid gepubliceert;
  • een Community Of Practice bijeenkomst organiseren met Schippers en verladers en de stakeholders die betrokken zijn bij opschaling in breder perspectief (en diverse energiedragers en verduurzamingsoplossingen) qua verduurzamingsaanpak;
  • de opzet van de “governance” realiseren waarbij de continuïteit van het initiatief beter geborgd wordt en er aanvullende middelen kunnen worden verworven om samen met betrokkenen de verduurzaming te versnellen.
  • nieuwe deelnemers verwelkomen aan boord.

(data worden binnenkort bekend gemaakt)

In 2024 zullen we verder de samenwerking vanuit de kersverse  sectoragenda voor de maakindustrie en het  Maritieme Masterplan en diverse onderwijs- en ontwikkelingsmogelijkheden vormgeven. Hierbij vertrekken we vanuit de doelstelling zoals geformuleerd in de  innovatieroadmap Duurzaam Varen en werken we in een steeds breder wordende samenwerking aan de verduurzaming van de binnenvaart.

Wij willen graag met u doorpakken op de verduurzaming van de binnenvaart, “De binnenvaart, het verduurzamen waard”


Wij wensen u fijne feestdagen en een voortvarend 2024 toe

Namens het Refit Alliantie bouwteam:

Pieter Boersma, Ewald Vonk en Teus Van Beek