Op deze pagina zijn een aantal relevante informatiebronnen (of verwijzingen) opgenomen m.b.t. de energietransitie in de binnenvaart.

en de kleine lettertjes …

Het gebruik van kennis, informatie of gegevens die in deze informatiebronnen vermeld staan, geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De bekendmaker kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van kennis, informatie of gegevens die in deze publicatie vermeld staan. De hierin genoemde feiten en meningen zijn niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Refit Alliantie of haar betrokkenen. Een publicatie leidt niet tot officiële verplichtingen voor de genoemde partijen.

Nederlands onderzoek, afstudeerwerk, referentie-analyse etc.

Schone Binnenvaart Zuid-Holland, Huidige vloot op de provinciale vaarwegen; Inzichten en kansen, Opdrachtgever PZH, Panteia, September 2023

Levenscyclusanalyse voor duurzame binnenvaart op de Zuid-Hollandse vaarwegen, Q.I. van der Knokke, opdrachtgever PZH, Technische Universiteit Delft | Universiteit Leiden, Februari 2024